Email marketing
  • Cài đặt linh hoạt các hành động gửi email.
  • Thiết kế mẫu email dễ dàng. Hỗ trợ Gmail, Yahoomail,..
  • Tự động hóa quy trinh xử lý đơn hàng .
SMS marketing
  • Hỗ trợ 10 cổng SMS: FPT VOIP, OneSms2, Mocmedia InfoBip, Incom, OneSms, Gapit, Esms, Abenla, VMG Media.
  • Hỗ trợ gửi tin ngay chăm sóc khách hàng / quảng cáo .
  • Thông báo điểm tích lũy, tình trạng bảo hành, lên hạng thẻ.
  • Chúc mừng sinh nhật , nhắc khách quay lại mua hàng

Bắt đầu trải nghiệm dùng thử sản phẩm

Bạn chỉ cần đăng ký, nhân viên của Logizi sẽ liên lạc và hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ online 24/7

Đăng ký dùng thử